Palvelut

Valtiollinen rekisteröintisertifikaatti

Valtiollinen rekisteröintisertifikaatti on virallinen asiakirja, joka vahvistaa, että tuotteet vastaavat säädettyjä vaatimuksia, hygienianormeja ja sääntöjä ja ne ovat turvallisia ihmisten terveydelle.

Valtiollinen rekisteröintitodistus vahvistaa, että tuote on rekisteröity Venäjällä ja että se vastaa Venäjän Liitovaltion säädettyjä hygienianormeja ja sääntöjä. Tuoterekisteröintisertifikaatin myöntämisen jälkeen tuote on merkitty valtionrekisteriin.

Valtiollisen rekisteröintisertifikaatin myöntämisprosessi toteutetaan yhtenäisen kaavan mukaisesti. Rekisteröintisertifikaatti on voimassa koko tulliliiton alueella (Venäjä, Kazakstan, Valko-Venäjä) ja se myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi.

 

 

Vastaavuusdeklaraatio

Vastaavuusdeklaraatio on asiakirja, jolla valmistaja todistaa, että toimitettavat tuotteet ovat Venäjän Liittovaltion turvallisuus- ja laatu standardien, teknisten sääntöjen ja erilaisten normien mukaiset.

Vastaavuusdeklaraatio on pakollinen asiakirja tietyille tavararyhmille. On hyvä muistaa, että vastaavuusdeklaraatio on yhtä pakollinen laadun todistus kuten tuotteiden pakollinen sertifiointikin.

Vastaavuusdeklaraatio myönnetään ainoastaan Venäjän Liittovaltion alueella oikeushenkilön tai yksityisyrittäjän muodossa rekisteröidylle kotimaiselle valmistajalle tai tuottajalle.

 

 

Pakollinen vastaavuussertifikaatti

Vastaavuussertifikaatti on asiakirja, joka todistaa että tuotteet täyttävät Venäjän Liittovaltion turvallisuussäännökset ja laatustandardit.

Pakollista sertifikaattia tarvitaan silloin kun tarkoitus on myydä tai käyttää tavaraa Venäjällä. Sertifikaatti tarkistetaan tullilla toimituksen yhteydessä ulkomailta Venäjälle.

Vastaavuussertifikaatti tai laatusertifikaatti vahvistaa tavaran vastaavan säädettyjä laatunormeja ja standardeja. Sertifiointistandardien perusteella myönnetään jatkuva tai toimituskohtainen vastaavuussertifikaatti. Vastaavuussertifikaatit myöntää akkreditoitu sertifiointikeskus ja ne ovat voimassa koko Venäjän Liittovaltion alueella riippumatta sertifikaatin saajan sijainnista. Tämä asiakirja voidaan myöntää sekä valmistajille että maahantuojille toimitussopimuksen perusteella.

Tavaroiden sertifiointi jaetaan kahteen keskeiseen sertifiointijärjestelmään, joihin kuuluvat erilaiset kaaviot. Ensimmäinen on pakollinen ja toinen vapaaehtoinen sertifiointi. Asiantuntijamme antavat tarvittavat tiedot todistuksen saantikaavioista, joita käytetään määrätyissä tapauksissa. Hakija valitsee itselleen sopivan vaihtoehdon.

Vastaavuussertifikaatti myönnetään 1-3 vuoden ajaksi.

Pakollista sertifiointia on haettava tuotteille, joille on säädetty laatustandardeja ja se vaatii vastaavuussertifikaatin myöntämistä. Tuotteiden sertifiointitarve tarkistetaan tuoteluettelosta tai OKP-koodien järjestelmässä. Mikäli tullinimike on pakollisten tuotteiden listassa, sertifiointia vaaditaan.

Vapaaehtoinen vastaavuussertifikaatti

GOST R-järjestelmässä on olemassa sertifiointityyppi, jota sovelletaan tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät kuulu pakolliseen sertifiointiin Venäjän Liittovaltion lainsäädännön mukaisesti. Sellaista sertifiointia kutsutaan vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoinen sertifikaatti myönnetään tavaran valmistajan tai tilaajan pyynnöstä. Vastaavuussertifikaatti tai laatusertifikaatti vahvistaa, että tavara vastaa säädettyjä laatustandardeja. Sertifiointistandardien mukaisesti vastaavuussertifikaatti voi olla joko jatkuva tai toimituskohtainen. Vastaavuussertifikaatit myöntää akkreditoitu sertifiointikeskus ja ne ovat voimassa Venäjän Liittovaltion koko alueella riippumatta saajan sijainnista. Tämä asiakirja myönnetään tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle toimitussopimuksen perusteella.

Siitä huolimatta, että tuotteille ei ole pakko hakea sertifiointia, monet yritykset hakevat vapaaehtoista sertifiointia sillä se toimii myös laatutodistuksena. Käytännössä ostajalle on tärkeä saada laadun vahvistava asiakirja eikä ole väliä, onko se pakollinen tai vapaaehtoinen. Jokainen sertifikaatti vahvistaa tavaran turvallisuuden mikä on tärkeä kriteeri ostajalle.

TR vastaavuussertifikaatti

Tekninen säätely on lain mukaisesti asiakirja, joka asettaa pakolliset vaatimukset useille tuotteille, joita joko myydään tai kulutetaan Venäjällä.

Venäjällä myytävistä ja kulutettavista tuotteista suurimman osan on täytettävä teknisen säätelyn (teknisten määräysten) vaatimukset. Tekninen määräys voi olla joko yleinen tai erityinen tekninen määräys. Yleinen tekninen määräys käsittelee koneen tai laitteen turvallista käyttöä ja kierrätystä; rakennusten turvallisuutta sekä niitä ympäröivien alueiden turvallisuutta; biologista ja ympäristön turvallisuutta, paloturvallisuutta, ydin- ja säteilyturvallisuutta; elektromagneettista yhteensopivuutta.

 

 

Rostehnadzorin sertifikaatti

Rostehnadzorin lisenssi tai sertifikaatti on asiakirja, jota tarvitaan teollisuuden laitteille ja koneille, mikäli ne vaarantavat ympäristöä ja niitä käytetään tuotantotoiminnassa, jossa tuotteet ovat leimahtavia, kaasuuntuvia tai räjähtäviä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi räjähdysaineet, öljy tai kaasu.

 

 

 

 

 

Paloturvasertifikaatti

Paloturvasertifikaatti on asiakirja, joka vahvistaa, että tuotteet täyttävät paloturvallisuusalan (SVPA) sertifiointijärjestelmän vaatimuksia.

Paloturvasertifikaatti myönnetään tuotteen (näytteen) paloturvallisuustestien jälkeen. Tarkastuksen tuloksien mukaisesti määritellään tuotteen turvallisuus ja sen jälkeen tehdään päätös paloturvasertifikaatin myöntämisestä. Kyseinen asiakirja vahvistaa, että tuotteet ja tuotantoehdot vastaavat paloturvallisuuden teknisiä ohjesääntöjä.

Muutamille tuoteryhmille paloturvasertifikaatti myönnetään ensisijaisesti.

Korostamme, että tullitarkastuksessa rakennusalan monille tuotteille tarvitaan paloturvasertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että vastaavuussertifikaatti tai vastaavuusdeklaraatio myönnetään vasta paloturvasertifikaatin myöntämisen jälkeen.

Vapautuskirje (VNIIS)

Vapautuskirje (kutsutaan myös tullikirjeeksi) tarvitaan, jos täytyy todistaa viranomaisille, että Venäjälle tuotu ja/tai Venäjällä myytävänä oleva tuote ei ole pakollisen GOST R vastaavuussertifioinnin alainen. Venäjän tulliviranomaiset saattavat vaatia Vapautuskirjeen niissä tapauksissa, että tuotekoodi on epäselvä johtuen ristiriidasta Venäjän tuoteluokituksessa OKP ja ulkomaankaupanluokituksessa TNVED.

 

 

 

 

Apua tuotteen rekisteröinnissä ja sertifioinnissa

Yrityksemme tarjoaa ammattitaitoista apua tuotteen rekisteröinnissä ja sertifioinnissa toimiessaan yhteistyössä Roszdravnadzorin ja Roszelhoznadzorin kanssa.